Promocija novog broja časopisa u Saborskom

 

Dana 15. travnja 2024. godine u Saborskom je predstavljen novi broj časopisa Podplješivički graničari. Časopis su predstavili Želimir Prša, Ivan Vuković i Danica Conjar Cetinjanin. Oni su i autori tri znanstvena rada u ovom časopisu, a ovaj broj uključuje i dva prikaza knjiga. Na promociji je bio oko tridesetak sudionika, što je jako velik broja za selo koje nema niti 300 stanovnika.

Ovo izdanje časopisa tiskano je uz financijsku potporu općina Rakovica i Saborsko.

Hvala svima koji su doprinijeli da ova promocija časopisa bude iznimno uspješna.

 

Časopis sadrži znanstvene radove

Ivan Vuković: Saborsko u Domovinskom ratu

Danica Conjar Cetinjanin: Analiza promjena baštinskih praksi na području Saborskog

Želimir Prša: Tragom jedne sudbine – Petar Gašparović (1909. – 1985.)

 

Prikazi knjiga

Željko Holjevac: "Josip Fajdić, Portreti zaslužnih Ličana u znanosti i kulturi i njihova djela"

Marko Kolić: "Ivan Mateša, Mons. Marijan Ožura – živjeti s Crkvom"

 

In memoriam

Želimir Prša: Dr. sc. Ivan Dujmović (2. listopada 1937. – 17. ožujka 2023.)

 

Izvor fotografija: saborsko.net i fb Josip Anušić Alternativna knjižnica Saborsko 

 

 

Promocija novog izdanja časopisa - Podplješivički graničari 7 - 2023.

Saborsko, 15. svibnja 2024. u 16:00 u Vatrogasnom domu

Promotori:  Želimir Prša - Udruga Podplješivički graničari

                    Ivan Vuković - Udruga Podplješivički graničari

                    Danica Conjar Cetinjanin - Turistička zajednica područja Plitvičke doline 

 

Ogulin, 15. svibnja 2024. u 19:00 u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Ogulinu

Promotori:  dr.sc. Željko Holjevac - Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Zagreb

                    Želimir Prša - Udruga Podplješivički graničari

                    Ivan Vuković - Udruga Podplješivički graničari

                    Danica Conjar Cetinjanin - Turistička zajednica područja Plitvičke doline

Moderator: Zvonko Trdić - Katedra čakavskog sabora Modruše

 

Radujemo se vašem dolasku.


 

Iz tiska izašao novi broj: Podplješivički graničari 7 - 2023.


 

Pred vama se nalazi novo izdanje znanstvenog časopisa Podplješivički graničari. Ovo izdanje nosi naslov Podplješivički graničari 7 – 2023. Ovaj broj predstavlja kontinuitet od sedam godina izlaženja, odnosno peto sveščano izdanje našeg časopisa.

Časopis je podijeljen u tri tematske cjeline. Prva tematska cjelina nazvana je (Ne)poznato o poznatome te sadrži tri rada. Prvi je rad Ivan Vukovića koji nosi naslov Saborsko u Domovinskom ratu. Ovaj rad nastao je kao skraćeni diplomski rad obranjen na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine, koji je obrađivao temu općina Ogulin u Domovinskom ratu. Ovaj rad je po mnogočemu značajan. Osim što je prvi znanstveni rad mladog povjesničara Vukovića, prvi je znanstveni rad koji se tematski bavi isključivo općinom Saborsko u posljednjem ratu. Prema svom cjelokupnom sadržaju ovaj izvorni znanstveni rad iznimno je vrijedan i detaljan te pridonosi poznavanju zbivanja iz Domovinskog rata. Posvećen je iznimno važnim događanjima, na strateški važnom području Hrvatske, koji su, nažalost, danas potisnuti u zaborav. Zatim slijedi rad Danice Conjar Cetinjanin koji je također tematski vezan za Saborsko te nosi naslov Analiza promjena baštinskih praksi na području Saborskog. Ovaj rad također je nastao kao skraćeni oblik istoimenog diplomskog rada obranjenog 2022. na Odjelu za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru. Rad uvelike odgovara samom naslovu ovog poglavlja jer tematski pokriva pomalo već zaboravljene i iščezle običaje na području Saborskog. Ovaj je rad prvi rad objavljen u ovom časopisu koji nije u suštini vezan uz isključivo povijesne teme, već donosi vrijedne, a i pomalo nepoznate i zaboravljene primjere tradicijske kulture Saborskog. Ovaj rad je i poticaj za ovakva i slična istraživanja na zavičajnom prostoru koji tematski pokriva časopis Podplješivički graničari. Naposljetku slijedi rad Želimira Prše naslova Tragom jedne sudbine – Petar Gašparović (1909.-1985.) koji je svojevrsni nastavak autorova rada iz prethodnog broja o prostoru općina Rakovica i Drežnik Grad u Drugom svjetskom ratu. Rad stavlja naglasak na to kako su se promjene državnih sustava i društveno-političkih okolnosti manifestirale kroz život pojedinca, te želi istaknuti kako i sudbine „malih ljudi“ u turbulentnim vremenima mogu biti historiografski značajne i zanimljive.

Druga tematska cjelina nosi naslov Prikazi te sadrži dva prikaza nedavno objavljenih knjiga. Ovo je prvi put da se u našem časopisu objavljuju prikazi knjiga. Autor prvog prikaza je prof. dr. sc. Željko Holjevac, koji piše o knjizi Josipa Fajdića, Portreti zaslužnih Ličana u znanosti i kulturi i njihova djela, koja je objavljena 2023. godine. Prikaz knjige Marijan Ožura – živjeti s Crkvom autora Ivana Mateše, koja je objavljena 2022. godine, napisao je Marko Kolić.

Treća i posljednja cjelina nosi naslov In memoriam te je (nažalost) posvećena suradniku ovog časopisa dr. sc. Ivanu Dujmoviću, koji je preminuo 17. ožujka 2023. godine.

A za kraj još nekoliko riječi zahvale. Hvala svim autorima članaka, recenzentima radova, članovima uredništva, lektorici, članovima upravnog odbora udruge te svima drugima koji su na bilo koji način, pa makar i samo savjetom, doprinijeli izdavanju ovog novog broja našeg časopisa. Velika hvala i našim donatorima Općini Rakovica i Općini Saborsko što su prepoznali kvalitetu našeg rada te nam financijski pomogli u izdavanju ovog godišta našeg časopisa.

Radost samog vodstva Udruge kao i uredništva časopisa jest u objavljivanju svakog novog broja časopisa, ali pred nama su uvijek novi i brojni izazovi. Podplješivički graničari polagano, ali uspješno koračaju kroz bespuća hrvatske historiografske zbilje. Veseli nas prepoznatljivost našeg rada među čitateljima, etabliranje novih i mladih autora od kojih su neki u ovom časopisu objavili svoj prvi znanstveni rad te spoj mladosti i iskustva koji donosi ovaj časopis. Također uviđamo da su radovi objavljeni u našim prethodnim časopisima citirani u nekoliko doktorskih disertacija, diplomskih radova, znanstvenih članaka i knjiga, što nas iznimno veseli jer to je i osnovni cilj ovog časopisa, vidljivost i uvažavanje u znanstvenim krugovima. Pred časopisom regionalne tematike uvijek su brojne barijere i ograničenja, od samog suženog opsega autora koji se bave ovim specifičnim zavičajnim temama pa do zatvaranja financijske konstrukcije. Trudimo se svakim novim brojem poboljšati kvalitetu časopisa te se nadamo da u tome i uspijevamo. 

Poziv za slanje priloga - časopis Podplješivički graničari 8. - 2024.

 


Uredništvo časopisa Podplješivički graničari, koji izdaje Udruga Podplješivički graničari iz Zagreba, poziva sve zainteresirane autore na dostavu priloga za novi broj 8. – 2024. Časopis objavljuje znanstvene i stručne priloge iz područja povijesne znanosti. Primarno se tekstovi mogu baviti bilo kojim povijesnim razdobljem, s time da se odnose na prostora Korduna, Krbave, istočne Like, Ličkog Pounja, tj. prostora grada Slunja i općina Cetingrad, Rakovica, Saborsko, Plitvička Jezera, Udbina, Donji Lapac i Gračac te prostora bivše općine Zavalje. Ako rad nije striktno vezan uz ove prostore, mora u određenoj mjeri s njima biti u doticaju. Prihvatljivi su i radovi koji pišu o određenoj osobi koja je djelovala izvan ovih prostora, ali je s njima zavičajno povezana. Uredništvo također prihvaća radove koji obrađuju povijest Like, Korduna ili Cazinske krajine u cjelini ili nekog drugog mikroprostora tih regija koji nije prvotno naveden. Iako je časopis prvenstveno namijenjen radovima iz područja povijesne znanosti, prihvatljivi su i radovi iz drugih humanističkih i društvenih znanosti, ali da tematski pokrivaju naznačena područja. Uredništvo će prihvatiti za objavljivanje znanstvene i stručne radove kategorizirane prema propisanim i uvriježenim normama (izvorni znanstveni rad, prethodno priopćenje, pregledni rad, stručni rad), što se određuje stručnim recenzijama. Također, prihvatljivi su i prikazi lokalne tematike.

Rok za predaju radova je 15. rujna 2024., a zainteresirane autore prvotno molimo da nas kontaktiraju na e-mail podpljesivickigranicari@gmail.com radi definiranja (prihvatljivosti) teme i prosljeđivanja podrobnijih informacija i uputa.

Projekt "Tragovi zavičaja 2024."

Cilj programa je prikupljati i digitalizirati arhivsku, novinsku i knjižnu građu vezanu uz prošlost općina Rakovica, Cetingrad, Saborsko, Plitvička jezera, Udbina, Donji Lapac, Gračac i grada Slunja. Ostvarenjem cilja bi se ostvarile nove spoznaje vezane uz prošlost navedenih općina kao i digitalizirala trenutačno manje dostupna građa, a time bi ona dosegla veći broj potencijalnih korisnika odnosno istraživača.

Planirane aktivnosti su istraživački rad u institucijama koje posjeduju arhivsku, novinsku i knjižnu građu vezanu uz prošlost navedenog prostora (Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, Državni arhiv u Karlovcu, Državni arhiv u Gospiću, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu, Arhiv Gospićko-senjske biskupije te župni uredi Slunjskog i Udbinskog dekanata).

Ciljana građa za provođenje ovog projekta je:

-           arhivska građa nastala djelovanjem jedinica lokalne i područje (regionalne) samouprave na području općina Rakovica, Cetingrad, Saborsko, Plitvička jezera, Udbina, Donji Lapac, Gračac i grada Slunja u 19. i 20. stoljeću

-           arhivska građa školskih, vjerskih i drugih institucija (za isto područje i razdoblje)

-           lokalne novine i godišnjaci (za isto područje i razdoblje)

-           knjižna građa i literatura (za isto područje i razdoblje)

Pribavljenu i prikupljenu građu namjerava s obzirom na stupanj zaštićenosti i/ili fotografirati, i/ili fotokopirati, i/ili ispisati i/ili digitalizirati, a dio knjižne građe sukladno sredstvima kupiti. 

Na temelju prikupljene arhivske građe realizirati radove u znanstveno-stručnom časopisu Podplješivički graničari koji izdaje naša Udruga.

Rezultate ovog projekta prezentirati na području jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave koje sudjeluju u sufinanciranju ovog projekta, kroz promociju časopisa.

Projekt je trenutno u fazi prikupljanja dinancijskih sredstava za njegovu provedbu, ali počela su i prvotna istraživanja. 


 

Poziv na redovnu Skupštinu Udruge Podplješivički graničari 23.09.2023. u 17h

 


UDRUGA PODPLJEŠIVIČKI GRANIČARI

Zagreb, Sveti Duh 26

10 000 Zagreb

 

Poziv na redovnu Skupštinu Udruge Podplješivički graničari

 

Sukladno članku 19. Statuta Udruge Podplješivički graničari, pozivam sve članove Udruge na redovnu sjednicu Skupštine Udruge Podplješivički graničari, koja će se održati dana 23. rujna 2023. s početkom u 17 sati  u prostorijama Mjesnog odbora „Sveti Duh“, Sveti Duh 26 (prostor kod kružnog toka).

Za sjednicu Skupštine predlaže se sljedeći Dnevni red:

1. Otvaranje sjednice, utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma te izvor radnih tijela i zapisničara

2. Prihvaćanje dnevnog reda

3. Pozdrav predsjednika Udruge i gostiju

4. Verifikacija zapisnika s prethodne sjednice Skupštine

5. Usvajanje izvještaja o radu za 2022. godinu i financijskog izvješća za 2022. godinu

6. Izvještaj o trenutnim aktivnostima i radu udruge

6. Usvajanje plana rada za 2024. godinu i financijskog plana za 2024. godinu

7. Donošenje odluke o izmjenama Statuta te ciljeva i djelatnosti Udruge

8. Razno

 

Svi članovi Udruge dobili su putem elektroničke pošte materijale za sjednicu.

Također pozivaju se i svi zainteresirani koji žele postati članovima Udruge da dođu na Skupštinu. 

 

Zagreb, 14. rujna 2023.

Predsjednik Udruge Podplješivički graničari Zagreb

Želimir Prša mag. educ. hist. et geog.